Cellblue kan voor u een broncode review uitvoeren. We controleren broncode aan de hand van security best-practices. Omdat we niet alle talen goed genoeg beheersen beperken we ons tot broncode reviews op de talen C, C++, PHP, Python en Go. Voor broncode reviews op talen als Java en C# kunnen we wel van harte andere specialisten aanbevelen.

Uit de broncode review volgt een uitgebreid advies over zwakheden in de code en mogelijke verbeteringen.